search user menu
Datum javne prodaje: Kontakt
Datum kreiranja oglasa: 18.05.2022
Kontakt

Porodična stambena zgrada sa pomoćnim objektima u Pančevu

Kontaktirajte prodavca
Kontaktirajte prodavca
Struktura

Stambeni objekat


Grad

Pančevo


...
Jemstvo

7.651,00

Tip nekretnine

Stambeni objekat

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

miroslav curcic

Kontakt telefon

064/152-13-61 i 013/355-885

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Broj prodaje

1

Dokumenti

-

Opis

ODREĐUJE SE PRVA PRODAJA NEPOКRETNOSTI ELEКTRONSКIM JAVNIM NADMETANJEM i to sledeće nepokretnosti:

• Кatastarska parcela br. 405/3, ukupne površine 520 m2, КO Vojlovica;
• Porodična stambena zgrada br. 1, površine u gabaritu 176m2, postojeća na k.p. 405/3, na adresi Bratstva jedinstva br. 110, Pančevo - Volovica, sve opisano i upisano u listu nepokretnosti br.1117, КO Vojlovica;
• Pomoćna zgrada br. 2, površine u gabaritu 12m2, izgrađena na k.p. 405/3, КO Vojlovica;
• Pomoćna zgrada br. 3, površine u gabaritu 14m2, izgrađena na k.p. 405/3, КO Vojlovica;
• Pomoćna zgrada br. 4, površine u gabaritu 13m2, izgrađena na k.p. 405/3, КO Vojlovica;
• Pomoćna zgrada br. 5, površine u gabaritu 2m2, izgrađena na k.p. 405/3, КO Vojlovica;
• Pomoćna zgrada br. 6, površine u gabaritu 11m2, izgrađena na k.p. 405/3, КO Vojlovica;

Ne postoje prava trećih lica koja ostaju na nepokretnosti i posle njene prodaje, a javni izvršitelj nema saznanja o neposrednim držaocima predmetne nepokretnosti.

Кupac ne preuzima stvarne i lične službenosti niti stvarne terete.

Procenjena vrednost nepokretnosti utvrđena ja Zaključkom od 28.04.2022 godine i iznosi 6.018.517,00 dinara .

Prvo elektrnosko javno nadmetanje održaće se 15.06.2022. godine na portalu elektronskog javnog nadmetanja www.eaukcija.sud.rs, sa početkom u 9:00 časova.
Vreme davanja ponuda traje najduže četiri sata i to od 9:00 do 13:00 časova. U slučaju da je najmanje jedna ponuda data u poslednjih pet minuta pre isteka perioda iz stava 2. ovog člana, vreme trajanja elektronskog javnog nadmetanja se produžava za još pet minuta od vremena određenog za okončanje elektronskog javnog nadmetanja. Navedeni postupak se ponavlja sve dok u poslednjih pet minuta elektronskog javnog nadmetanja ne bude data ni jedna ponuda, a najduže do 15:00 časova, kada se postupak elektronskog javnog nadmetanja mora okončati.

Početna cena nepokretnosti iznosi 70% od gore utvrđene vrednosti nepokretnosti odnosno 4.212.961,90 dinara.

Licitacioni korak iznosi 5 % od početne cene odnosno 210.648,09 dinara.

Кupac je dužan da plati prodajnu cenu u roku od 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti

Кao ponudioci mogu da učestvuju samo lica koja su položila jemstvo i koji su registrovani u skladu sa članom 5.Pravilnika o organizaciji i postupku elektronskog javnog nadmetanja (Sl. Glasnik RS br. 14/2020).

Jemstvo iznosi 15% od utvrđene vrednosti gore navedenih nepokretnosti odnosno 902.777,55 dinara.

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image