search user menu
Datum javne prodaje: 01.01.1970
Datum kreiranja oglasa: 24.12.2019
Kontakt

Zemljište u Aleksandrovcu

Kontaktirajte prodavca
Kontaktirajte prodavca
Struktura

Zemljište


Grad

Aleksandrovac


...
Jemstvo

0,00

Tip nekretnine

Zemljište

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

Nikola Dzekov

Kontakt telefon

011/301-97-61 i 066/804-50-42

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Broj prodaje

0

Dokumenti

-

Opis

Prodaju se nepokretnosti upisane u sledeće listove nepokretnosti:

A) U LN br. 294 KO Dobroljupci:
- Kp.br. 658, šuma 4. klase, površine 1186m2, sa obimom udela od 2/10, čija je vrednost utvrđena u iznosu od 46.254,00 dinara, a vrednost dela 2/10 koji se prodaje u iznosu od 9.250,80 dinara;
- Kp.br. 659, voćnjak 5. klase, površine 5355m2 i pašnjak 4. klase, površine 774m2, sa obimom udela od 2/10, čija je utvrđena vrednost 212.193,00 dinara, a vrednost dela 2/10 koji se prodaje u iznosu od 42.438,60 dinara;

B) U LN br. 101 KO Trnavci:
- Kp.br. 3216, pašnjak 4. klase, površine 320m2, sa obimom udela od 2/10, čija je vrednost utvrđena u iznosu od 10.240,00 dinara, a vrednost dela 2/1 koji se prodaje u iznosu od 2.048,00 dinara;
- Kp.br. 3230, pašnjak 3. klase, površine 326m2, sa obimom udela od 2/10, čija je vrednost utvrđena u iznosu od 11.410,00 dinara, a vrednost dela 2/1 koji se prodaje u iznosu od 2.282,00 dinara;
- Kp.br. 3235, pašnjak 3. klase, površine 135m2, sa obimom udela od 2/10, čija je vrednost utvrđena u iznosu od 4.725,00 dinara, a vrednost dela 2/1 koji se prodaje u iznosu od 945,00 dinara;
- Kp.br. 3239, šuma 3. klase, površine 1423m2, sa obimom udela od 2/10, čija je vrednost utvrđena u iznosu od 59.766,00 dinara, a vrednost dela 2/1 koji se prodaje u iznosu od 11.953,20 dinara;
- Kp.br. 3244, šuma 3. klase, površine 891m2, sa obimom udela od 2/10, čija je vrednost utvrđena u iznosu od 37.422,00 dinara, a vrednost dela 2/1 koji se prodaje u iznosu od 7.484,40 dinara;
- Kp.br. 3259, šuma 3. klase, površine 757m2, sa obimom udela od 2/10, čija je vrednost utvrđena u iznosu od 31.794,00 dinara, a vrednost dela 2/1 koji se prodaje u iznosu od 6.358,80 dinara;
- Kp.br. 3262/1, šuma 3. klase, površine 1560m2, sa obimom udela od 2/10, čija je vrednost utvrđena u iznosu od 65.520,00 dinara, a vrednost dela 2/1 koji se prodaje u iznosu od 13.104,00 dinara;
- Kp.br. 3269, voćnjak 3. klase, površine 946m2, sa obimom udela od 2/10, čija je vrednost utvrđena u iznosu od 46.354,00 dinara, a vrednost dela 2/1 koji se prodaje u iznosu od 9.270,80 dinara;
- Kp.br. 3300, pašnjak 3. klase, površine 2744m2, sa obimom udela od 2/10, čija je vrednost utvrđena u iznosu od 118.440,00 dinara, a vrednost dela 2/1 koji se prodaje u iznosu od 23.688,00 dinara;
- Kp.br.3303, zemljište pod zgradom broj 1, površine 114m2, zemljište pod zgradom broj 2, površine 59m2, zemljište uz zgradu, površine 500m2 i voćnjak 3. klase, površine 1009m2 sa obimom udela od 2/10, čija je ukupna vrednost utvrđena u iznosu od 115.395,00 dinara, a vrednost dela 2/10 koji se prodaje u iznosu 23.079,00 dinara;
- Kp.br. 3304, zemljište pod zgradom, površine 36m2 i voćnjak 3. klase, površine 2527m2 sa obimom udela od 2/10, čija je ukupna vrednost utvrđena u iznosu od 127.351,00 dinara, a vrednost dela 2/10 koji se prodaje u iznosu od 25.470,20 dinara;
- Kp.br. 3308, pašnjak 3. klase, površine 876m2, sa obimom udela od 2/10, čija je vrednost utvrđena u iznosu od 30.660,00 dinara, a vrednost dela 2/10 koji se prodaje u iznosu od 6.132,00 dinara;
- Kp.br. 3323/1, šuma 5. klase, površine 3120m2, sa obimom udela od 2/10, čija je vrednost utvrđena u iznosu od 109.200,00 dinara, a vrednost dela 2/10 koji se prodaje u iznosu od 21.840,00 dinara;
- Kp.br. 3323/11, šuma 5. klase, površine 1960m2, sa obimom udela od 2/10, čija je vrednost utvrđena u iznosu od 68.600 dinara, a vrednost dela 2/10 koji se prodaje u iznosu od 13.720,00 dinara;
- Kp.br. 3337/3, pašnjak 5. klase, površine 5400m2, sa obimom udela od 2/10, čija je vrednost utvrđena u iznosu od 151.200,00 dinara, a vrednost dela 2/10 koji se prodaje u iznosu od 30.240,00 dinara;

V) U LN br. 722 KO Trnavci:
- Kp.br. 2641, vinograd 4. klase, površine 536m2, čija je utvrđena vrednost u iznosu od 22.512,00 dinara;
- Kp.br. 3204, njiva 4. klase, površine 1162m2, čija je utvrđena vrednost u iznosu od 53.452,00 dinara;
- Kp.br. 3205, voćnjak 3. klase, površine 1807, čija je utvrđena vrednost u iznosu od 88.543,00 dinara;
- Kp.br. 3206 šuma 5. klase, površine 101m2, čija je utvrđena vrednost u iznosu od 3.535,00 dinara;

G) U LN br. 723 KO Trnavci:
- Kp.br. 1369 njiva 2. klase, površine 3911m2, sa obimom udela od 1/2, čija je utvrđena vrednost u iznosu od 219.016,00 dinara, a vrednost dela 1/2 koji se prodaje u iznosu od 109.508,00 dinara;
- Kp.br. 1370, vinograd 4. klase, površine 906m2, sa obimom udela od 1/2, čija je vrednost utvrđena u iznosu od 38.052,00 dinara, a vrednost dela 1/2 koji se prodaje u iznosu od 19.026,00 dinara;

Ugovor o prodaji popisane stvari sa javnim izvršiteljem lica mogu zaključiti na osnovu pisane pnude u zatvorenoj koverti, sa naznakom „PONUDA - NE OTVARATI”, koju su ponudioci dužni da dostave javnom izvršitelju najkasnije do 13. jula 2020. godine do kraja radnog vremena, uključujući i ponude poslate poštom, i to u zatvorenoj koverti sa naznakom da se radi o ponudi za neposrednu pogodbu u predmetu I.I. 76/19.

Ponudioci koji nameravaju da predaju ponude dužni su da polože jemstvo u iznosu od 10 % od procenjene vrednosti.

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image